Alla på förskolan arbetar aktivt för att motverka smitta och smittspridning. Detta innebär bl.a att barnen dagligen erbjuds utomhusvistelse minst en timme, barnens vilorum vädras alltid efter vila, filtar, örngott och madrasskydd tvättas regelbundet. Ett gott samarbete med hemmen är en viktig del i detta arbete.  Vi har också en handlingsplan kring smitta och smittspridning.