Välkommen till Pingstliljans Förskola!

Pingstliljans Förskola i Forshaga

Pingstliljan är en privat förskola, driven av en ideell förening. Pingstliljan befinner sig i Home Churchs lokaler. Förskolan är helt fristående från både kommun och församling, men med ett mycket gott samarbete med båda. Ansökan till förskolan görs via Forshaga kommun och kommunens barnomsorgskö.

Pingstliljans arbete utgår ifrån verksamhetsplanen och Lpfö19 samt barnkonventionen.

I arbetet med barnen har vi alltid med oss en viktig grund, “ som du vill bli behandlad, ska du behandla andra ”. Arbetet med barnen ses med omsorg och kärlek, där barnens och familjens bästa står i centrum.

På förskolan finns idag 38 barn, samt 4 förskollärare och 5 barnskötare. Allt är fördelat på två avdelningar. 

En dag  på Pingstliljan

 

Så här ser ”Pingstliljedagens” hålltider ut.

Aktiviteterna kan variera.

6.30 – 8.00

Personalen möter och välkomnar barnen utomhus. Efter pandemin har vi sett att barnen mår bra av att få en stund ute före frukost. Vi vill att barnen och föräldrarna ska känna sig välkomnade och sedda på förskolan.

Det är viktigt för oss att det känns tryggt att lämna sitt barn hos oss. Starten på dagen är oftast avgörande för att det ska bli en så bra dag som möjligt.

När man blivit lämnad leker man med sina kompisar innan det är dags för frukost.


8.00

om man ska orka vara en hel dag på förskolan gäller det att lägga en bra  frukostgrund. Våra frukostar består alltid av gröt och smörgås med varierat pålägg.

8.30

Barnen väljer själva vilka rum de ska leka i. De checkar in på tavlorna i korridoren.

8.45

Dags för samling. Arkens barn har då samling, där de räknas för att se hur många som är på förskolan den aktuella dagen. Vi tittar på vilken dag det är och  vad som händer under dagen.

Krubbans barn har sin samling uppe på krubban. Där blir det lite lättare räkning och någon sång tillsammans.

9.00

Nu delas frukten ut. Där blir det mycket samtal och en hel del matematik som tex om  man får en kvarts frukt eller en halv.

9.15

Utgång. Barnen är delaktiga i sin egenpåklädning. De försöker alltid att göra något av påklädningens olika moment själva. Alla gör så gott de kan efter egen förmåga, de stöttas av vuxna till att våga klara av momenten själva. 

Ute på gården är det fri lek. De väljer något i förrådet att leka med eller så gungar eller åker de rutschkana.  Kreativiteten ute är oftast väldigt hög.

10.15

ingång

10.25

aktivitet. Nu har vi aktivitet för barnen. Aktivitet består av sådant vi ser att barnen har behov av för stunden. Vi bakar in behovet i något lustfyllt och lockande. som tex skapande, skogsutflykt, rörelse, vattenlek m.m. De största barnen har då under tiden 11.00-12.00 tisd, onsd och torsd. en tid för sig själva, där de utmanas med skolförberedande uppgifter.

11.30

Lunch. Vi äter tillsammans vid småbord. Där vi samtalar om olika ämnen, eller vad barnen gjort. Alltid är det någon som har något att berätta.

Lunchen varierar och är alltid hemlagad. Pedagogerna äter tillsammans med barnen, som goda förebilder.

12.00

Efter lunch har vi vila. De minsta ligger på madrasser och sover eller vilar en stund till musik. De större sitter i soffan och lyssnar på en spännande saga. 

14.30

Dags för mellanmål. Sista målet för dagen. Där är variation såsom smörgås och mjölk, knäckebröd och mjölk, risgrynspudding, yoghurt med flingor mm.

15.00

Leker vi ute tills det är dags att gå hem för dagen.

under pandemin försöker vi att alla barn är ute så mycket som möjligt under dagen. Barnen lämnas också till vårdnadshavarna utomhus. 

17.30

Stänger förskolan för dagen

Fantastisk Förskola!

Vad säger föräldrarna?

” Jag och min man valde att ställa vår dotter i kö till Pingstliljans förskola redan när hon var ett par månader gammal, trots att hon inte skulle börja på över ett och ett halvt år. Vi hade hört så mycket gott om Pingstliljan innan och hade därför höga förväntningar. Det vi hade hört visade sig stämma och vi har aldrig ångrat vårt val!

Pingstliljans förskola sätter verkligen barnen i fokus, både när det gäller pedagogik som omsorg. Det gör att vi som föräldrar känner oss trygga med att lämna vårt barn i deras vård varje dag. Jag vet att de ser vår dotter och lägger ner sig för att ge henne det hon behöver för att utvecklas och för att hon ska bli trygg i den hon är. personalen är både familjär och professionell och vi har fått uppleva i olika livssituationer att de bryr sig om och lägger ner tid och omsorg på oss som familj, inte bara på vårt barn.

Det berömda ”lilla extra” som ges utöver det man förväntar sig finns verkligen på Pingstliljan. Det märks på många olika sätt, både i hur de hanterar vardagssituationer som uppstår och hur de ser på och bemöter barnen som individer och ger dem förutsättningar att växa. Det finns också en öppen atmosfär som gör att det är lätt att ha en dialog med personalen om både stora och små saker. Att de lagar sin egen mat, bakar bröd och fixar gott och nyttigt (oftast 😉 ) fika är en stor bonus och gör att man får en känsla av hemtrevnad.

Jag är oerhört tacksam för att min dotter har fått gå på Pingstliljan, det har betytt mycket för henne och för hela familjen. Jag bara önskar att de kunde starta en skola också så att hon fick fortsätta här… ”

” Fantastisk förskola! Personal som ser och verkligen bryr sig om och som har ett stort hjärta, för våra små hjärtan som är på förskolan.

Tillmötesgående och aldrig omöjliga. Underbart god mat som lagas från grunden. En förskola som vi rekommenderar varmt! ”

” För oss var valet av förskola lätt. Vi sökte en mindre verksamhet med högre personaltäthet och bred kompetens.

Här skapas den trygghet våra barn behöver, utifrån deras olika behov. Med ett mångsidigt tänk fångar även förskolan våra traditioner och högtider på ett fint sätt, där den lilla människan är i fokus för att kunna skapa förståelse.

Vi är otroligt tacksamma för den fina verksamhet som finns på förskolan Pingstliljan. ”

” Vi blev rekommenderade Pingstliljans förskola av de vi köpte hus av som hade sin dotter där.

De talade gott om påhittiga pedagoger som ofta tog med barnen på utflykt och hade aktiviteter för föräldrarna att vara med på. Vi blev även informerade om att de lagade sin mat själva, oftast helt från grunden. Bekanta i Forshaga som vi rådfrågade hade dessutom bara hört positivt om förskolan.

Nu när vi har vårt barn där kan vi bekräfta rekommendationerna och dessutom tycker vi om att man får mycket information om pedagogiken bakom, varför de gör  det ena eller det andra. Förskolan använder sig av en app som är väldigt smidig gällande att lägga in schema, anmäla frånvaro, få kontakt med personalen och inte minst en blogg som uppdateras ofta med vad barnen har för sig om dagarna. ”

Välkommen till Pingstliljans Förskola!