Vi som jobbar här

Vi som jobbar på Pingstliljan är ett härligt gäng. Vi är 4 förskollärare och 5 barnskötare. Personalen på förskolan ser alltid helheten kring varje barn. I helheten inkluderas familjen på ett kärleksfullt sätt. Atmosfären på förskolan är varm och tillmötesgående för alla.

Ett viktigt mål i vårt arbete är att all personal mår bra. Då kan vi leverera trygghet och kvalité till barnen. Självklart är att vi tar hänsyn till personalens olika förutsättningar och kompetens. Vi “brinner” alla för olika områden som vi får möjlighet att utvecklas i och vara en tillgång i. Tillsammans kan vi bygga en verksamhet med hög kvalité. Inflytande och delaktighet är viktigt både för personal och barn. Framförallt har vi en personalgrupp som outtröttligt finns där för barnen och lyssnar till dem, uppmuntrar dem och tröstar i alla stunder.

Den ekonomiska grunden i verksamheten kommer från Forshaga kommun i form av bidrag efter antal inskrivna barn. Pingstliljan är som sagt föreningsdrivet, och föreningen träffas en gång per år på föreningens årsmöte. Där väljs styrelse. Styrelsen tillsammans med förskolechef och personal har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Vi använder oss av en app som heter TYRA, där kan vi förmedla oss till föräldrarna genom mail, privata meddelande, och foto på barnen. Föräldrarna kan också genom appen förmedla sig direkt till oss, de kan själva lägga in barnens tider, samt frånvaroanmäla barnen. Föräldrarna blir dagligen delaktiga i barnens dag på förskolan genom de bilder som läggs upp under dagen.