Tyra

Förskolan använder sig av en app. Som hjälper föräldrar att ta del av barnens dag på förskolan. Samt att pedagogerna lätt kan se vilka barn som är incheckade på förskolan…

Fortsätt läsa Tyra

Måltider på förskolan

Enligt läroplan ska förskolan erbjuda barnen en väl avvägd dagsrytm och miljö i förhållande till deras ålder och vistelsetid. Skollagen säger att förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande, samt…

Fortsätt läsa Måltider på förskolan

policy och rutiner för smitta i förskolan

Alla på förskolan arbetar aktivt för att motverka smitta och smittspridning. Detta innebär bl.a att barnen dagligen erbjuds utomhusvistelse minst en timme, barnens vilorum vädras alltid efter vila, filtar, örngott…

Fortsätt läsa policy och rutiner för smitta i förskolan