Tyra

Förskolan använder sig av en app. Som hjälper föräldrar att ta del av barnens dag på förskolan. Samt att pedagogerna lätt kan se vilka barn som är incheckade på förskolan…

Fortsätt läsaTyra

Måltider på förskolan

Enligt läroplan ska förskolan erbjuda barnen en väl avvägd dagsrytm och miljö i förhållande till deras ålder och vistelsetid. Skollagen säger att förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande, samt…

Fortsätt läsaMåltider på förskolan